Terveyden- ja sairaanhoito sekä hoivapalvelut

 

 

AMMATTITAITOISTA TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOA SEKÄ HOIVATYÖTÄ.

 

Lasta odottaville perheille, lapsiperheille, seniori-ikäisille, erityistä tukea tarvitseville sekä toipilaille tai sairaalasta kotiin palaaville.

Terveyden- tai sairaanhoitajan  toteuttamaa hoitoa kotikäynnillä


Ompeleiden poistot, haavanhoidot, lääkejaot, injektioiden antamiset yms.

Tarvittaessa hoitopalveluita myös päivystyksenä.

Päiväkirurgisen toimenpiteen jälkeen tulemme hakemaan toimenpidepaikasta ja viemme teidät kotiinne ja  tarvittaessa jäämme tarkkailemaan vointianne toimenpiteen jälkeisen yön.

Neuvolapalveluita


Imetysohjaus (imetysohjaaja koulutettu), synnytysvalmennus, vauvanhoito, ohjausta vanhemmuuteen ja lapsen kasvatukseen liittyvissä asioissa kotikäynnillä tai puhelinneuvontana. 

Ikääntyneiden tai vammaisten sekä liikuntarajoitteisten  avustamista arjen askareissa


Avustamista pukeutumisessa, ulkoiluissa, ruokailuissa, peseytymisessä ja kodinhoidossa sekä siivoamisessa.

Asiointi ja saattopalvelua. Avustaen myös lääkärikäynnillä ja sen jälkeen kotona toimintaohjeiden päivittämisessä.

Sairaan lapsen hoito vanhempien työnteon tai muun menon aikana. Lastenhoito vanhemman sairastaessa.


Säännöllisen tuen tarpeessa, suunnitellaan yksilöllinen palvelusuunnitelma. 

SINUA VARTEN !